2010. március 3., szerda

Magántanulói jogviszony létesítése

- Magántanulói jogviszony létesítésének kérelmét a szülő írásban nyújtja be az iskola igazgatójának. A kérelmet minden esetben indokolni kell. Amennyiben a sportágában való előbbre jutás a kérelem indoka, úgy a kérelemhez kérjük az egyesület véleményét is csatolni.

- A magántanulói jogviszony létesítésének kérelmét minden tanév elején, legkésőbb augusztus 25-éig kell benyújtani. A tanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik.
Rendkívüli esetben – tanév közben is - külön kérvény formájában kérheti a szülő gyermeke magántanulói státuszát.

- A magántanuló a tanulmányi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán ad számot. Az osztályozó vizsgák időpontjáról az iskola írásban (a feltételek megléte esetén emailben) értesíti a tanulót. Az osztályozó vizsga halasztása a szülő, nagykorú tanuló írásbeli kérvénye alapján történhet, az osztályozó vizsga kezdete előtt egy héttel. A kérvény elfogadásának feltétele, hogy az osztályozó vizsga halasztásának indokait külső szervek (egyesület, szakszövetség írásbeli igazolása; külföldi szerződés bemutatása; kórházi kezelés, vagy súlyos betegség orvosi igazolása) írásban igazolják.

- Ha a magántanuló indok és előzetes kérvény nélkül nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, a minősítése elégtelen. Az adott tantárgyból javító vizsgát tehet.

- A magántanuló az iskolai foglalkozásokon való részvételt az igazgatóhoz címzett kérelemben kérvényezheti. Amennyiben engedélyt kapott, úgy a foglalkozásokon a házirend betartása mellett részt vehet. Amennyiben megsérti a házirendet, úgy az iskola látogatásától eltiltható!

- A magántanuló – a házirendben leírtak szerint – igénybe veheti az iskola egyéb szolgáltatásait is (könyvtár, menza, stb. )

- Ha a sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,. a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, akkor az iskola köteles gondoskodni arról, hogy a tanuló a szakértői véleményben leírtak szerint eleget tegyen tankötelezettségének.


Forrás: http://www.csanadiiskola.hu/docs/HAZIREND.doc

3 megjegyzés:

Judit Dallos írta...

Nagyon jó összeállítás, minden itt van. Csak hatályukat vesztették a jogszabályok! Csináltok egy mai frisset? Egyre több családnak lenne ezekre a tudásokra szüksége.

Zsuzsi írta...

Valóban hatályukat veszthették a jogszabályok, már hosszú évek óta nem foglalkozom a témával. Ha valakinek vannak friss és korrekt infói, szívesen megosztom, de jómagam már nem kutatom az otthonoktatást.

Judit Dallos írta...

Ilyen mindenre kiterjedő összeállítást nem láttam még.
Köszi