2010. április 15., csütörtök

Magyar nyelvű bibiliográfia

 (egy dolgozathoz  szedtem össze otthonoktatós és tanulási módszertanos, általam hasznosnak ítélt cikkeket, könyveket)


BERÉNYI Eszter: Iskolátlanítási kísérletek. = Educatio 2002/3. (XI.) 504-509. p.

FISHER, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2007. 192 p.

HOLT, John: Iskolai kudarcok. Budapest, Gondolat Kiadó, 1991. 197 p.

KLICKA, Christopher J.: Otthonoktatás: egy helyes döntés Miskolc,  Presbiteriánus Kiadó,  2008.  289 p.

MIHÁLY Ildikó: Az otthon tanulás gyakorlata; a múlt, a jelen – és a jövő? = Új Pedagógiai Szemle 2006/6. (LVI.)  83-96. p.

NAHALKA István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 143 p.

NAHALKA István: Túl a falakon : az iskolán kívüli nevelés módszerei. Budapest : Gondolat Kiadói Kör, 2003. 99 p.

PENNAC, Daniel: Iskolabánat. Budapest, Mérték Kiadó, 2009. 262 p.

PLATTNER, Elisabeth: A nevelés mindennapi művészete. Budapest, magánkiadás (Dr. Szőke Henrik kiadása), 2008. 544 p.

PUKÁNSZKY Béla- Németh András: Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 676 p.

RANSCHBURG Jenő: Szülők kis könyve - Az élet dolgai. Budapest, Saxum Kiadó, 2009. 204 p.

ROUSSEAU, Jean-Jacques: Emil vagy a nevelésről. Budapest, Tankönyvkiadó, 1978. 467 p.

SNYDERS, Georges: Irányított nevelés vagy szabad nevelés?  Tévutak és kivezető. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1977. 364 p.

VEKERDY Tamás: Az iskola betegít? - Az élet dolgai. Budapest, Saxum Kiadó, 2004. 162 p.

VEKERDY Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák - Az élet dolgai. Budapest, Saxum Kiadó, 2001. 166 p.

WINKLER Márta: Iskolapélda - Kinek kaloda, kinek fészek. Budapest, Edge 2000 Kft., 2003. 196 p.


Nincsenek megjegyzések: