2011. október 29., szombat

Tiltakozás a köznevelési törvénytervezet visszásságai ellen


FELHÍVÁS
TILTAKOZUNK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYTERVEZET VISSZÁSSÁGAI ELLEN
HAMISAN
állítja a törvénytervezet, hogy növeli az intézmények és a pedagógusok szakmai önállóságát,
 • hiszen központilag előírt értékeken és (tananyag)tartalmakon alapuló közoktatást vezet be,
 • hiszen a jelenlegi értéksokszínűséget félrevezetően értéksemlegességnek nevezi, ennek felszámolására törekszik, ugyanakkor egyetlen értéket sem nevez meg,
 • hiszen a NAT-ban megjelölt fejlesztési kompetenciákhoz kötelezően megtanítandó tartalmakat rendel,
 • hiszen a helyi tanterv a központi kerettantervtől (az eddigi 30% helyett) legfeljebb 10 %-ban térhet el, és ezzel számos iskolában lehetetlenné válik az eddigi pedagógiai kínálat továbbvitele,
 • hiszen még az engedélyezett tankönyvek számát is minimalizálja,
 • hiszen az erős központosítás bürokratikussá teszi az iskola belső szervezetét, és az igazgató munkáját szinte kizárólag a végrehajtásra korlátozza,
 • és mindezt egyáltalán nem kompenzálják a tantestülethez kerülő döntési jogosítványok.
HAMISAN
állítja a törvénytervezet, hogy az iskolarendszer eredményessége javulni fog, és húzóerővé válik a tudás,
 • hiszen leszállítja a tankötelezettség korhatárát,
 • hiszen az érettségit nyújtó középfokú iskolákban való továbbtanulást keretszámokkal korlátozza,
 • hiszen az iskolák működését és a pedagógusok munkáját meghatározó döntések meghozatalának jogát elveszi a helyi körülményeket ismerő közösségektől,
 • hiszen a centralizációval rendkívül megnehezíti, szinte lehetetlenné teszi az alkotó szellemű helyi pedagógiai műhelyek működését ( uniformizált helyi tantervek ),
 • hiszen a központosított minősítő eljárás a fenntartói akarat és értékrend érvényesítésének (büntető) eszközévé válhat,
 • hiszen a drasztikus óraszám-növekedésnek a tömeges elbocsátás mellett egyenes következménye a természetes önvédelemből történő teljesítmény-visszatartás, a minőségromlás, az egészségi és mentális állapot romlása, a törvényszerűen kialakuló közöny a tanulók és a tanítás iránt.
AZ IGAZSÁG
tehát az, hogy ez a törvénytervezet nem elégséges szakmai és érdekvédelmi egyeztetés eredménye. A pedagógusokat nem alkotó embernek, hanem végrehajtó közszolgának tekinti. Közszolgálatot akarunk végezni, de nem szolgaként, hanem autonóm értelmiségiként!
KÖVETELJÜK, HOGY ALAKULJON NEMZETI OKTATÁSI KEREKASZTAL, AMELY ALAPOSAN ÁTTEKINTI A NEMZET ELŐTT ÁLLÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI FELADATOKAT, AZOKBAN MEGEGYEZIK, ÍGY KONSZENZUSOS DÖNTÉSEKKEL ELINDULHATUNK A HOSSZÚ TÁVÚ OKTATÁSI REFORM ÚTJÁN!
Célunk, hogy ennek a törvénytervezetnek a november 4-re tervezett elfogadását halasszák el.
Kérjük, amennyiben egyetért, aláírásával jelezze!
Postacímünk: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.
Csatlakozási szándékukat e-mailben is kifejezhetik.
Email: gimnazium@illyes-bors.sulinet.hu
Felhívásunkra az aláírásokat november 2-ig várjuk, mert azokat az Országgyűlés elnökének kívánjuk benyújtani.
A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI alábbi tanárai, dolgozói

Nincsenek megjegyzések: