2012. május 12., szombat

Eladó szakkönyvek

Ezek váltak feleslegessé - andragógia, szocped, művszerv. szakokra készülőknek, hallgatóknak:

Philip Kothler: Marketing menedzsment
Bauer-Berács: Marketing
Sári Mihály: A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változása
Zrinszky: Tájékozódás, tanulás, tudás
Az esztétika rövid története
Balogh László: Pedagógiai pszichológia
Nagy Andor: médiaandragógia
Protestáns népfőiskolai mozgalom Magyarországon
Magyar művelődéstörténet
A szociális munka elmélete és gyakorlata
A szociálpolitika alapfogalmai
Teleki Béla: Kézikönyv a családról
Gorell Barnes: Család, terápia és gondozás
Fuchs: Az új tanulási módszerek
Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19.-20. században
Heleszta Sándor: Művelődésszociológiai feladatgyűjtemény
Kozma: Bevezetés a nevelésszociológiába
Zsikó János: Ariadné fonala
Szociálpszichológiai olvasókönyv
Szabadelvűek a népi kultúráról
A magyar gyerekvédelem története
Pszichológiától pedagógiáig
Esetek a gyerekpszichiátria területérő
Nahalka: Túl a falakon
Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény (2 rész)
Iskolai kudarcok
Jegyzetek szociális munka tárgyhoz
Konzultáció sokproblémás családokkal
Családpedagógiai ismeretek a pedagógus-felnőttképzésben
A nevelés öröme


Mélt írjatok!

Nincsenek megjegyzések: